Alv 16 mei 2017


Notulen Algemene Ledenvergadering vv Prota/Urk

 

16 mei 2017, de Schelp Urk

 

Aanwezig: 29 leden, 4 bestuursleden

 

Afgemeld: Jip Koffeman, Jaap van Slooten, Tjeerd Rengers, Ilse van der Woerd, Wilma Mooiweer

 

 

 

Presentatie/ overleg nieuwe tenues

 

Het bedrijf Prota houdt op te bestaan. Onze huidige kleding, welke door dit bedrijf gesponsord is, is aan vervanging toe. Tot op heden is er geen sponsor gevonden die de hele club zou willen kleden.

 

Voorstel bestuur: clubkleding wordt uniform gehouden. Er zijn nieuwe tenues, trainingspakken en eventuele toebehoren uitgezocht in twee verschillende kleurstellingen (zwart/grijs en zwart/geel), waarvan uiteindelijk één wordt gekozen. Als een team een sponsor heeft, kan men zelf overleggen hoe ‘uitgebreid’ er wordt aangekleed. Kleding is verkrijgbaar via Klif 18. Komend seizoen wordt een overgangsjaar, waarin men voor het laatste jaar het huidige rode tenue nog mag dragen. Vanaf het daarop volgende seizoen, 2018-2019 is ieder lid verplicht het nieuwe tenue te dragen. Als een team geen sponsor heeft, kan men er voor kiezen de kleding zelf aan te schaffen. Er is bewust voor Hummel kleding gekozen in verband met de lange leverbaarheid van de materialen, en de relatief lage prijzen. Korting of goedkope bedrukking wordt nog met Klif 18 overlegd.

 

Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat het gekozen shirt (het kampioensshirt van Dames 2) niet heel comfortabel is, nogal warm. Ook wordt opgemerkt dat het zwart/gele trainingspak wellicht moeilijk te combineren is met eventuele sponsorlogo’s. In overleg wordt er besloten dat Alinda een aantal verschillende varianten van zwart-witte of zwart-grijze shirts, shorts en trainingspakken op zicht laat komen. Binnenkort volgt er overleg met de aanvoerders waarbij de definitieve kleding wordt gekozen. Teamleden zullen via de aanvoerders worden geïnformeerd.

 

Jaarcijfers 2015/2016 & nieuw contributievoorstel

 

De cijfers en begroting worden gepresenteerd en kort doorgenomen.

 

De cijfers zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de kascontrole-commissie, Alma Brouwer en Anne Gre Hakvoort.

 

Het is duidelijk dat de contributies de lucht in moeten, in verband met verhoging van allerlei kosten (o.a. administratie-/ bankkosten en zaalhuur), want we hebben het hoofd vorig seizoen maar net boven water weten te houden. Mede dankzij de opbrengsten van het jaarlijkse Prota-toernooi hebben we net aan alle kosten weer weten te voldoen.

 

Het voorstel voor de nieuwe contributies wordt gepresenteerd (zie hiervoor elders op de site) en zonder al te veel morren aangenomen. Dirkje (de Boer) geeft aan dat zij vindt dat de recreanten te veel worden verhoogd, en zou eerder pleiten voor het binnenhalen van geld middels acties. Het bestuur werpt tegen dat die acties dan door actieve leden moeten worden georganiseerd, het bestuur wil er niet nog een taak bij. De activiteitencommissie is momenteel ‘in ruste’. Er blijkt geen draagvlak voor het uitvoeren van dergelijke acties, niemand wil plaatsnemen in de activiteitencommissie, nagenoeg alle aanwezige leden kiezen liever voor contributieverhoging.

 

Er wordt even gesteggeld over de bijdrage ‘toeslag 1 x extra recreatief’ van 30 euro per half jaar. Niet iedereen vindt het fair als je bovenop je vaste contributie (zowel voor comp.spelers als recreanten) nog 30 euro zou moeten betalen wanneer je per week nog een keer balt, bij één van de recreatieve groepen. Opgemerkt wordt dat ook dán door de vereniging de zaalhuur moet worden voldaan. Als je bijvoorbeeld gaat zwemmen betaal je ook per keer, of als je onbeperkt wil kunnen fitnessen moet je ook het duurste abonnement nemen.

 

Dirkje geeft aan dat bij de woensdagavond recreanten ook veel mensen (regelmatig) komen die geen lid van de club zijn. Afgesproken wordt dat we aan begin van volgend seizoen met elkaar inventariseren wie dat zijn, en gaan we een systeem bedenken voor bijvoorbeeld inning van betaling per keer voor mensen die bijvoorbeeld 1 á 2 keer per maand komen. Dirkje verleent hieraan graag haar medewerking, waarvoor alvast dank.

 

Senioren en Jeugd

 

De nieuwe team-indelingen zijn al bekend, en met de betreffende spelers en trainers besproken en geaccordeerd/ingeschreven.

 

Scheidsrechterscursus Nevobo

 

Begin volgend seizoen zullen er een aantal scheidsrechter-avonden georganiseerd worden op Urk in samenwerking met de Nevobo, deze zijn ‘verplicht’ voor alle competitie-spelende leden. Daarnaast is het de bedoeling dat een aantal clubleden hun scheidsrechterslicentie gaat halen, per team tenminste twee.

 

Exacte data worden zo snel mogelijk bekendgemaakt, in ieder geval op dinsdagavond voorafgaand aan de competitie. Hou de dinsdagavonden dus in ieder geval vanaf begin september vrij.

 

Nieuwe bestuursleden

 

Het bestuur gaat binnenkort afscheid nemen van bestuurslid Teun Wakker, wedstrijdcoördinator senioren. De taken binnen het bestuur zullen misschien wat worden herverdeeld, maar duidelijk is dat er een enthousiast bestuurslid wordt gezocht. Tineke ten Napel geeft aan wel in het bestuur plaats te willen nemen, waar we blij mee zijn. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal op de site worden geplaatst welke taken en verantwoordelijkheden onder welk bestuurslid vallen.

 

Het bestuur wil wel vast duidelijk maken dat de procedure rondom wedstrijdwijzigingen gaat veranderen komend seizoen. Nu werd het verplaatsen van wedstrijden nog door de coördinator geregeld, maar daardoor moet een dergelijk proces eigenlijk over te veel schijven. Het is de bedoeling dat vanaf komend seizoen aanvoerder eerst contact met elkaar zoeken om een nieuwe datum te bepalen, daarna dient dit te worden gemeld bij het betreffende bestuurslid zodat de noodzakelijke officiële meldingen kunnen worden gedaan.

 

Prota-toernooi

 

Zaterdag 17 juni aanstaande staat het jaarlijkse Prota-toernooi op de agenda. Omdat de activiteitencommissie momenteel onbemand is, komt het bestuur met het volgende voorstel omtrent het regelen van prijzen voor de grote verloting:

 

Ieder senioren-team verzorgt (tenminste) 3 prijzen, ter waarde van 10, 15 en 25 euro. Jip heeft toegezegd de hoofdprijs te willen sponsoren, een cadeaubon voor een “Nachtje weg”. Voor de verloting worden alvast een aantal boekjes uitgedeeld (Emma Kramer, Wilma Visser, Dave Mazereeuw 2 x, André Hakvoort, Wilbette Snijder, Dirk Kramer, Jarina Kramer).

 

Prijzen dienen uiterlijk 10 juni te worden ingeleverd bij André Hakvoort, Schokker 8.

 

Rondvraag

 

De volgende punten komen aan bod:

 

Muziek voor de wedstrijd: op veler verzoek niet te luid en fatsoenlijke teksten

 

Toekomstig Dames 3 is nog niet helemaal blij met de verdeling van de teams. Dit wordt in besloten kring, samen met toekomstig Dames 4, André en Jacob verder doorgesproken/toegelicht.

 

De recreanten worden te slecht geïnformeerd. Willen ook graag op tijd op de hoogte zijn van bijvoorbeeld alv en eventuele toernooitjes. Afgesproken wordt om begin volgend seizoen weer met een contactpersoon bij de verschillende recreatieve groepen te gaan werken. Dit is door wisseling van mensen een beetje verwaterd.

 

Toekomstig Heren 2  vraagt zich af of er voor hun nog uitzicht is op een eventuele trainer. Het bestuur moet helaas ontkennend antwoorden. We staan wel ingeschreven bij een zogenaamde trainers-‘databank’, maar de vraag is vele malen groter dan het aanbod.

Dave geeft aan in ieder geval het begin van komend seizoen weer te willen starten met zowel H1 als 2, om de zaak in ieder geval op gang te helpen.

 

Dames 2 wil graag de trainingstijd op donderdagavond een half uurtje verlaten naar half 8. Echter aansluiten trainen heren 1 en 2, zij gebruiken 2 zalen. Mocht deze groep dermate inkrimpen dat men aan 1 zaal genoeg heeft, wordt er verder overlegd.

 

De vergadering is ten einde. 10 sportievelingen trekken de zaal nog even in om een balletje te slaan. De rest praat nog wat na, of gaat naar huis.
Geplaatst op 06-06-2017 om 14:43 - door Alinda
Er zijn geen reacties